AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi

w SPK im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej:

  • STATUT SZKOŁY –załącznik
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 18 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA DZIECI OBYWATELI POLSKICH CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ - załącznik