GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO  PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2018/2019

Kierownik szkoły:

 s. Dorota Michna MChR

 

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Agnieszka Andryszczyk

mgr Joanna Boratyńska

mgr Aneta Czapska

mgr Anna Zalewska

 

Język polski:

mgr Sylwia Maj

mgr Sylwia Naguszewska

mgr Halina Szołtysik

 

Wiedza o Polsce:

mgr Grzegorz Zdanek

mgr Aneta Czapska

 

Religia:

s. Agata Kożuchowska MChR

s.  Dorota Michna MChR

mgr Iwona Porowska