LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Listy uczniów przyjętych do klas 1 Szkoły Podstawowej i klas 1 Liceum Ogólnokształcącego  na  rok szkolny 2019/2020, będą  udostępnione:

  • w szkole  - w dniach 19-22 czerwca
  • w gablocie przy kaplicy PMK-  w czasie wakacji ,w godz.18:00 – 19:30 (Rue Jourdan 80)