PLAN ROZDANIA ŚWIADECTW

Rozdanie świadectw w naszej szkole odbędzie się w następującym

   porządku:

 

środa 19.06 (godz.14.00)

 

Ia(5), IIa(3), IIb(6),IIIa(1),IIIb(2), IVa(7), Va(4),VIa(8)

 

środa 19.06 (godz.16.00)

 

Ib(6), IIc(3), IIIc (5), IVb (1), VIIa(4)

 

piątek 21.06 (godz.16.00)

 

IVc (4), Vc(7)

 

piątek 21.06 (godz.16.30)

 

VIIb(1)

 

piątek 21.06 (godz.17.00)

 

Ic(5), IId(2), IVd(6), VIIIa( 8)

 

piątek 21.06(godz.17.30)

 

IIId(3), IIIgim(8)

 

sobota 22.06 ( godz.9.00)

 

VIIIb ( sala gimnastyczna), VII d (8)

 

sobota 22.06( godz.10.00)

 

Id(3), IIe(5),IIIf(6), IVe(8), Vd(2)

 

sobota 22.06 ( godz.11.00)

 

IIf(4), IIh(6), IIg(5), IIIg (7), Ve(2), Vf(3)

 

godz.12.00

Ie(5), If(6), VIc(4)