PODZIEKOWANIE

Dr Tomasz Ginter wraz z rodziną przesłał dla naszej szkoły podziękowanie za pomoc materialną zebraną podczas festynu z okazji Dnia Dziecka.