ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIEŃ WOKÓŁ NAS”

Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez panią Annę Zalewską było stworzenie pracy obrazującej piękno jesieni, a jego głównym celem zachęcenie uczniów naszej szkoły do twórczego i kreatywnego działania, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i przeżyć za pomocą plastycznych środków wyrazu, a także promowanie młodych talentów.
W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konkursie zgłoszono 89 prac, wykonanych najrozmaitszymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi, z wykorzystaniem różnych materiałów, w tym suszu jesiennego.
Temat konkursu okazał się wyjątkowo wdzięczny i ciekawy, bowiem prace wykonane przez młodych artystów są bardzo pomysłowe. Wszystkie one wzbudziły zachwyt i niewątpliwie każdy z autorów zasługuje na pochwałę i uznanie. Odwiedzający wystawę zgodnie stwierdzali, że jesień potrafi być naprawdę piękna i tajemnicza oraz że urzeka swoją urodą.
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Jury złożone z przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów miało twardy orzech do zgryzienia.
Po intensywnych naradach przyznano nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

KLASY I - III
Patrycja Purta - I miejsce
Natalia Koczorowska IIE - II miejsce
Lisa Mielniczuk IIIB - III miejsce

WYRÓŻNIENIA
Alicja Ramej - IIIH
Aleksandra Włodkowska - IG
Michalina Kunicka - IIID
Alicja Wojtusik i Nicole Ostaszewicz - IID
Michał Zalewski
Victoria Prończuk - IIC
Aleksandra Abramowicz - IIA
Łukasz Włodkowski - IIIF
Barbara Marciniak - IIIB

KLASY IV - VI
Cassandra Druet IVA - I miejsce
Wiktoria Maton IVB - II miejsce
Julia Pyzowska IVA - III miejsce

WYRÓŻNIENIA
Patrycja Szpręglewska - VIC
Dominik Włodkowski - VF

GIMNAZJUM
WYRÓŻNIENIA
Laura Moczulska - Ig
Kinga Puchalska - Ig

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, gratulujemy pomysłów, wykonania i życzymy dalszych sukcesów.